องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
star O15 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาส1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
find_in_page เชิญชวนเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายกูเเบบาเดาะ ถึงสายลุโบะบาเดาะ หมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กรอบสนามกีฬาประจำตำบล ขนาดยาว 389.20 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านบือแนกาเซ็ง ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลลข่าวสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลลข่าวสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่บ้าน สายกูเเบบาเดาะ-ลุโบะบาเดาะ หมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่บ้าน สายกูแบบาเดาะ-ลุโบะบาเดาะ พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,158.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,358.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 4 บ้านกูแบบาเดาะ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลลข่าวสาร ประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่บ้าน สายกำปงบูเกะ พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านกำปงบูเกะ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งประตูสเเตนเลส ทางเข้าสนามกีฬาประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมู่ที่ 2 บ้านบือเเนกาเซ็ง ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file โครงการก่อสร้งคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านลุโบะบายะ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์งานตัดหญ้าริมถนนในเขตตำบลลุโบะบายะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์งานตัดหญ้าริมถนนในเขตตำบลลุโบะบายะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
1 - 20 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6