องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
account_box สำนักปลัด
นายนิแม สาคอ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 098-695-4243
นายประสาทพร ปานชาตรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางซอบารียะห์ แวดราแม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวดารุณี มาหะดุง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวาลิด สาเมาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนูรียา สูกูมุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพารีต๊ะ ซาลีซิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายณัฐพล บินมะเก
พนักงานขับรถยนต์
นายมะอารีฟีน ดอแตบายะ
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
นายอัสมี ติสามานิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอุสมัน มะยิ
ขับรถบรรทุกขยะ
นายสุดกันยา บะอู
คนงานประจำรถขยะ
นายอิสมะแอ แซะบีดิง
คนงานประจำระถขยะ
นายมะกอเซง อาแว
จ้างเหมากู้ชีพ
นางสาวยูไร หะยีเจ๊งนิ
จ้างเหมาแม่บ้าน
นางสาวการีหม๊ะ มีระยะ
จ้างเหมาแม่บ้าน
นายมะสาปีเยียน มะบายะ
จ้างเหมาภารโรง