องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ITA 2023
LPA-2566
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอาหามะบาสอรี ดือเระ
นายก อบต.ลุโบะบายะ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-763-6116
นายอาหามะบาสอรี ดือเระ
นายก อบต.ลุโบะบายะ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-763-6116
O9 Social-Network
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
star คณะผู้บริหาร
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
star กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ของข้อมูล
folder 010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานศึกษา-สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
image สถานศึกษา
image สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ
folder ลานกีฬา
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
One Stop Service (OSS)
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉิน 2566 [21 กันยายน 2566]
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น [9 กันยายน 2566]
นายอาหามะบาสอรี ดือเระ นายก อบต.ลุโบะบายะ ได้มอบหมายให้ ปลัดอบต.ลุโบะบายะ รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับทีมสุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... [6 กรกฎาคม 2566]
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [26 มิถุนายน 2566]
 
star ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

check_circle .
.

star O20 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
star O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

บุคลากร
star ปลัด อบต.
นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-959-8700
นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-959-8700
ระบบออนไลน์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึก
คู่มือสำหรับประชาชน
folder คู่มือประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 2
เดือนนี้4,333
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)32,630
ทั้งหมด 155,215


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)
ระบบข้อมูลข่าวสาร
ระบบบริการออนไลน์-(E-services)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ